O Consello Parroquial evidencia a desidia do Concello con Entrecruces.

Tras dous anos sen celebrarse, o Consello Parroquial de Entrecruces iniciou a ronda das 17 parroquias que esperan (e desesperan) a que o Sr. Ferrero se achegue á veciñanza e escoite as súas necesidades e preocupacións. Por parte do alcalde limitouse a “re-vender” unha inversión de abastecemento financiada pola Deputación da Coruña, prometida varias veces…