UN NOVO CARBALLO É POSIBLE

O proxecto que presentamos, liderado polo noso candidato, RUBÉN LORENZO, é un proxecto aberto, proactivo, con accións para o presente, pero pensando no futuro.

Un proxecto no que todas e todos temos cabida.

Un proxecto que devolverá a Carballo o seu lugar preferente, como cabeceira de comarca.

Para todos, por todos, entre todos e con todos #CREAMOSCARBALLO

UN PROXECTO PARA SERVIR ÁS PERSOAS

Un concepto amplo de SAÚDE

 • Creación dun área sociosanitaria coa transformación inmediata do dentro de saúde nun Centro Integral de Saúde (CIS).
 • Mellora das infraestructuras deportivas e ampliación das mesmas en barrios e parroquias, activando un plan de mantemento.
 • Reforzo das posibilidades de crecemento dos clubes e apoio aos deportistas locais.
 • Creación dun gran área de deporte e esparcemento na contorna do río.
 • Protección e preservación do medio ambiente e a franxa costeira.
 • Transición cara o uso de enerxías limpas e renovables.
 • Implantación de programas de xestión integral de residuos sólidos.
 • Apertura dunha nova canceira municipal.
 • Ámbito socialmente ACOLLEDOR e CONCILIADOR
 • Conversión das antiguas escolas xardín nun centro interxeracional.
 • Programación de actividades de conciliación educativa: “Bos días”, “Xantar no cole” e actividades educativas complementarias para todas as idades.
 • Activación do portal EDUCARBALLO na páxina web do concello.

Candidatura

1.  RUBÉN LORENZO GÓMEZ
2.  MARÍA BEATRIZ NEIRA VARELA
3.  ISIDRO VARELA BARDANCA
4.  MARÍA ISABEL COTELO RECAREY
5.  JOSÉ REY TORRES
6.  JAVIER CALVELO BELLÓN
7.  SHEILA COTELO LADO
8.  YOLANDA VARELA PÉREZ
9. ADRIÁN FARIÑA VÁZQUEZ
10. UXÍA GARCÍA VILANOVA
11. ÓSCAR ÁLVAREZ POSE
12. RAQUEL COTELO VARELA
13. JOSÉ IVÁN BLANCO MARTÍNEZ
14. LUCINDA SERRANO TASENDE
15. RODRIGO RECAREY PERISCAL
16. CRISTINA ROJO SANDE
17. CARLOS SEÑARÍS BALSAS
18. SARA NIÓN VARELA
19. JESÚS JAVIER REY GÓMEZ
20. MARÍA ESPERANZA PAN COLLAZO
21. JOSÉ JUAN CASTRO BARCA


Suplentes
1. MANUEL VARELA REY
2. MATILDE ANIDO CANCELA
3. ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
4. TERESA LUACES BARCIA
5. MARCOS CASTRO SÁNCHEZ
6. ÉRICA REGUEIRA PUENTE
7. ANTONIO PÉREZ FELIPEZ

PP Carballo

UN PROXECTO PARA XESTIONAR CON EFICACIA E CREAR OPORTUNIDADES

Desenvolvemento EMPRESARIAL e creación de EMPREGO

 • Impulso dun Clúster Empresarial que fortaleza a cooperación entre as empresas e fomente a innovación e a competitividade.
 • Promoción da economía circular para acadar un desenvolvemento industrial sostible.
 • Favorecemento das accións que reforcen a Carballo como CONCELLO EMPRENDEDOR.
 • Fomento da colaboración público-privada e impulso da bolsa de traballo municipal.
 • Proactividade e colaboración do Concello para a apertura da Variante Sur (Cirunvalación), así como na ampliación do Polígono de Carballo.

 

Cara un concepto de TURISMO AMPLO e SOSTIBLE

 • Mellora e diversificación da oferta turística e facilitación da implantación de novos proxectos.
 • Asesoramento ao sector turístico e de restauración para favorecer e fomentar a excelencia.
 • Promoción do turismo de costa, instalando un mirador cara Razo-Baldaio e do turismo de interior co impulso de novas rutas de senderismo.

 

Un RURAL de oportunidades

 • Atención ás necesidades particulares e específicas das parroquias (pistas, iluminación, abastecemento, saneamento, residuos…).
 • Fomento de liñas de transporte interparroquias e das parroquias co núcleo urbano.
 • Impulso dun plan de actividades nos centros sociais das parroquias.

UN PROXECTO PARA UNIR SINERXIAS

A IGUALDADE e a INCLUSIÓN como obxectivos transversais

 • Incorporación permanente dos criterios de igualdade en todas as accións das políticas municipais.
 • Promoción de campañas municipais de cara á prevención do maltrato e de calquera tipo de fobia por razóns de xénero, de condición social, relixiosa  ou ideolóxica.
 • Eliminación de barreiras arquitectónicas e deseño de infraestructuras inclusivas.
 • Priorización da apertura dun novo centro para as entidades sociais.

A CULTURA COMO ELEMENTO DE COHESIÓN

 • Celebración dun festival de música, “Quercus Fest” que responda á heteroxeneidade de gustos e de idades.
 • Revitalización da festa do San Xoan, así como apoio ás festas de barrios e parroquias.
 • Coidado do patrimonio cultural en todas as súas expresións: arte, literatura e música.
 • Protección urbanística, como ben cultural, da casa natal de Alfredo Brañas.

UN PROXECTO DE CARA AO FUTURO

A MOBILIDADE e a HUMANIZACIÓN facilitadores da vida

 • Fomento da mobilidade sostible co uso do transporte público, a partir dun novo plan de mobilidade e a apertura das vías estructurantes previstas no PXOM.
 • Ampliación e mellora dos parques infantís en todas as parroquias e barrios, implantando un plan de mantemento dos mesmos.
 • Mellora na iluminación dos barrios e parrroquias, partindo dun modelo de eficiencia enerxética.
 • Optimización da seguridade cidadá e coordinación coas FCSE.
 • Integración do río no núcleo urbano coa creación dunha gran zona verde de esparcemento na contorna do bosque do Anllóns.

A VIVENDA como elemento de dinamización demográfica

 • Facilitación da oferta de venda e aluguer de vivenda promovendo o aumento do parque de vivenda dispoñible.
 • Posta en marcha da “Oficina Revive Carballo” como servizo aberto á veciñanza.
 • Creación dunha liña de axudas municipais para a mellora dos edificios e para combater o feísmo urbanístico.

NO CONTEXTO DUNHA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE, ÁXIL E EFICAZ

Propoñemos acadar todas as nosas propostas traballando dende o primeiro minuto e farémolo a partir dunha organización en canto a recursos humanos, tecnolóxicos e burocrácticos que faciliten os trámites á veciñanza e que manteñan, en todo momento, a transparecencia institucional. Como accións concretas prioritarias propoñemos a retransmisión dos plenos municipais e a renovación completa da páxina web do Concello.

Con #RubenLorenzo e co #PartidoPopulardeCarballo

CONTACTO

ENVÍANOS A TÚA MENSAXE

Queremos comunicarnos contigo, e recoller as suxerencias e ideas que nos poidas achegar, calquera cousa que podamos ter en conta para engadir aos nosos obxectivos a curto, medio e longo prazo.

Non o dubides e contáctanos!

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por PP Carballo coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.